Tek şasse üzerinde toplanmış :

-miks pastörizötörü,

-homojenizatör,

-şok soğutucu ve olgunlaştırıcı

dondurma yapıcı ekipmanlardan oluşmaktadır.

Günlük 200-500 kg imalatlarda uygundur.